Varkey Foundation: Nederlandse nakijkapplicatie Revisely is één van de 50 meest veelbelovende EdTech start-ups ter wereld

De afgelopen jaren heeft Revisely flink aan de weg getimmerd om het onderwijs te verbeteren. En met succes. Inmiddels telt Revisely zo’n 200.000 gebruikers. Ook is Revisely geselecteerd voor 'Tomorrow' een EdTech start-up competitie in Dubai. Dit evenement wordt georganiseerd door de 'Global Education and Skills Forum' waar Revisely kans maakt om de 'Next Billion EdTech Prize 2018' te winnen.

Utrecht, 9 maart 2018 - Tijdens The Global Education and Skills Forum 2018 zullen EdTech start-ups samen worden gebracht met ministers, beleidsmakers, investeerders, organisaties en onderwijsliefhebbers vanuit de hele wereld om het samen over de toekomst van het onderwijs te hebben. Het uiteindelijke doel waar zij naar streven is om voor ieder kind ter wereld kansen te creëren. Binnen het GES Forum zal het evenement 'Tomorrow' plaats vinden waar EdTech start-ups oplossingen voor de problemen van morgen presenteren. Revisely is heel trots om hier deel van uit te mogen maken!

The Varkey Foundation

Het GES Forum wordt georganiseerd door de Varkey Foundation. Dit is een non-profit organisatie opgericht om het onderwijs overal ter wereld te verbeteren met als missie dat ieder kind een goede leraar moet hebben.

Het onderwijs verbeteren

Revisely is inmiddels al meer dan 4 jaar actief en blijven het product verder uitbreiden. Het aantal gebruikers op scholen, hogescholen en universiteiten blijft groeien, mede dankzij samenwerkingen met uitgevers en resellers. Om echter grotere stappen te kunnen zetten in het doel om het onderwijs te verbeteren, wil Revisely verder doorontwikkelen om ook de kinderen en volwassenen te kunnen bereiken die momenteel geen toegang toe hebben. Om deze reden werkt Revisely aan een nieuw soort feedback platform waar studenten met in contact kunnen komen met docenten die hen helpen teksten te verbeteren.

Revisely

Revisely's team heeft samen met docenten van verschillende scholen een tool ontwikkeld om leraren tijd te besparen en te helpen meer kwalitatieve feedback te geven op de teksten van studenten. Revisely kan voor alle vakken worden ingezet; van biologie tot Engels tot Mediawetenschappen. Zowel positieve en kritische opmerkingen staan in de ingebouwde commentaardatabase zodat docenten deze niet telkens opnieuw hoeven in te voeren. De studenten kunnen hier vervolgens een samenvatting van ontvangen met de belangrijkste verbeterpunten. Daarnaast kunnen docenten zelf de schrijfopdracht geven, maar kunnen eventueel er ook voor kiezen het correctiewerk uit te besteden aan assistenten of externe correctoren. De locatie van de student en corrector hoeft dus niet meer hetzelfde te zijn. Zo kan bijvoorbeeld een corrector uit Birmingham formatieve feedback geven aan een student in Gambia.

Download PDF
Download PDF
Over Revisely

Revisely's online web app makes it easy for teachers to give more and better feedback on texts to students in less time.
This is especially useful for marking essays, letters and papers more effectively, giving teachers a comfortable tool for text correction for any subject in any language. Thanks to built-in comments organised in comment sets, students get better feedback without extra work for the teacher. Our tool covers the entire process, from setting the assignment thru plagiarism checking to giving insightful feedback. Both student and teacher also benefit from reporting and benchmarking tools.

Revisely was founded in 2014 by Jeroen Fransen and former Minister of Education for the Netherlands Jo Ritzen. We work hand in hand with teachers and students of the two largest school groups in the Netherlands, OMO and Carmel. Revisely has over 200,000 users in the Netherlands, Finland, Spain, India and Italy in both secondary and higher education. We are proud to be partners with Iddink/Magister, SOMtoday, Urkund, Brightspace, Van Dijk, UtrechtInc, Impact Accelerator and xEdu. Revisely is a founding member of Dutch edtech group The Dutch School.

berichten