Samenwerking tussen Revisely en Universiteit Utrecht van start!

Na een pilot-traject van een jaar heeft de Universiteit Utrecht, één van de grootste universiteiten van Nederland, besloten te gaan werken met de online nakijkapplicatie van Revisely.

Samenvatting: 

Educate-it, het universiteitsbrede programma voor onderwijsinnovatie van de Universiteit Utrecht (UU), en Revisely hebben een overeenkomst voor vier jaar gesloten. Alle docenten kunnen nu gebruikmaken van de online applicatie van Revisely om studenten feedback op geschreven teksten te geven. Daarnaast is Revisely betrokken bij een innovatieproject van Educate-it met als doel de schrijfvaardigheid van de studenten te verbeteren.

Licentieovereenkomst

Sinds september 2016 liep er vanuit Educate-it, het universiteitsbrede programma voor onderwijsinnovatie van de Universiteit Utrecht (UU), een pilotproject met Revisely. Tijdens deze periode werd Revisely uitvoerig getest om schriftelijke opdrachten zoals werkstukken, papers en essays na te kijken en van feedback te voorzien. Na een jaar testen en intensieve samenwerking hebben de UU en Revisely een overeenkomst gesloten voor een periode van vier jaar. Docenten aan de UU kunnen nu schrijfopdrachten snel en efficiënt nakijken zodat de studenten snel van uitgebreide feedback op hun werk worden voorzien. En daar blijft het niet bij…

Nieuw schrijfvaardigheidproject

Ook werken de UU en Revisely verder samen binnen een innovatieproject rondom schrijfvaardigheid binnen Educate-it. De UU is er veel aan gelegen om studenten van alle studierichtingen te laten afstuderen met een beter niveau schrijfvaardigheid. Hiertoe kijkt de UU met Revisely naar manieren hoe de online applicatie hiertoe kan bijdragen. Dit project zal later dit jaar verder uitgerold worden.

Download PDF
Download PDF
Over Revisely

Revisely's online web app makes it easy for teachers to give more and better feedback on texts to students in less time.
This is especially useful for marking essays, letters and papers more effectively, giving teachers a comfortable tool for text correction for any subject in any language. Thanks to built-in comments organised in comment sets, students get better feedback without extra work for the teacher. Our tool covers the entire process, from setting the assignment thru plagiarism checking to giving insightful feedback. Both student and teacher also benefit from reporting and benchmarking tools.

Revisely was founded in 2014 by Jeroen Fransen and former Minister of Education for the Netherlands Jo Ritzen. We work hand in hand with teachers and students of the two largest school groups in the Netherlands, OMO and Carmel. Revisely has over 200,000 users in the Netherlands, Finland, Spain, India and Italy in both secondary and higher education. We are proud to be partners with Iddink/Magister, SOMtoday, Urkund, Brightspace, Van Dijk, UtrechtInc, Impact Accelerator and xEdu. Revisely is a founding member of Dutch edtech group The Dutch School.

berichten