Revisely, de digitale nakijkapplicatie, en ’s lands grootste leermiddelenleverancier Van Dijk Educatie gaan samenwerken

Revisely en Van Dijk Educatie zijn samen van mening dat de bestaande leermethodes en leermiddelen verrijkt kunnen worden met digitale tools en willen dit breder en meer inzetten in het onderwijs.

11 oktober 2016, Utrecht, Nederland

“We zijn ons bewust van de veranderingen in het onderwijs en ontwikkelen continu nieuwe en flexibele oplossingen om leerlingen, studenten, leraren, scholen en onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het leerproces. Applicaties die interactief en adaptief zijn en inzicht geven in de resultaten en de voortgang van de leerlingen bieden in onze ogen interessante mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren.”   

 Hans van der Wind, CEO bij Van Dijk Educatie

Flexibel Leren

Van Dijk Educatie levert jaarlijks ruim 13 miljoen studieboeken aan zo’n 1,3 miljoen leerlingen in het voorgezet, middelbaar en hoger beroeps onderwijs. Daarnaast is Van Dijk Educatie zich het afgelopen jaar meer gaan inzetten op flexibel leren en het aanbieden van verschillende digitale leermiddelen in het onderwijs. Digitale leermiddelen worden eenvoudig en bereikbaar gemaakt voor scholen door middel van de Etalage. Hierin zijn verschillende voorgestelde materialen en tools beschikbaar om lessen mee te variëren en verrijken. Door deze moderne technologieën worden leerlingen beter ondersteund en uitgedaagd.

Revisely binnen Van Dijk Educatie

Om de gedeelde missie te kunnen volbrengen, is er een mooie samenwerking tot stand gekomen tussen Van Dijk Educatie en Revisely. Als online nakijkapplicatie is Revisely een belangrijk middel om het onderwijs mee te verrijken. Zo kan Revisely worden ingezet bij het nakijken en ondersteunt hier de docent bij het gehele proces rond schrijfopdrachten. Dit leidt tot meer productiviteit voor de docent, betere feedback voor de leerling, en meer inzicht in de voortgang.

Download PDF
Download PDF
Over Revisely

Revisely's online web app makes it easy for teachers to give more and better feedback on texts to students in less time.
This is especially useful for marking essays, letters and papers more effectively, giving teachers a comfortable tool for text correction for any subject in any language. Thanks to built-in comments organised in comment sets, students get better feedback without extra work for the teacher. Our tool covers the entire process, from setting the assignment thru plagiarism checking to giving insightful feedback. Both student and teacher also benefit from reporting and benchmarking tools.

Revisely was founded in 2014 by Jeroen Fransen and former Minister of Education for the Netherlands Jo Ritzen. We work hand in hand with teachers and students of the two largest school groups in the Netherlands, OMO and Carmel. Revisely has over 200,000 users in the Netherlands, Finland, Spain, India and Italy in both secondary and higher education. We are proud to be partners with Iddink/Magister, SOMtoday, Urkund, Brightspace, Van Dijk, UtrechtInc, Impact Accelerator and xEdu. Revisely is a founding member of Dutch edtech group The Dutch School.

berichten